Startsida
Terje Lien
Coachning/handledning
Referenser
Föreläsningar
Kontakt
 
 
 
     
 
Kurser och föreläsningar

Föreläsningar utformas och skräddarsys utifrån mina kompetensområden, tillsammans med kund, så att syfte och behov uppfylls.